Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Rapport: Statistik om offentlig upphandling 2020

Publicerad 02 december 2020

Statistik om offentlig upphandling 2020 är en gemensamma rapport med statistik om offentlig upphandling som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger ut.

Rapporten är en återkommande publikation som offentliggör och analyserar statistik om offentlig upphandling och närliggande områden. Rapporten syftar till att bidra med fakta och kunskap om Sveriges offentliga affärer.

Rapporten för 2020 publiceras den 27 januari.