Startsida

Rundabordssamtal om digital tillgänglighet i upphandling

Publicerad 13 januari 2021

Få inspiration i arbetet med att ställa krav på digital tillgänglighet i upphandling. I rundabordssamtalet deltar Upphandlingsmyndigheten tillsammans med andra svenska och internationella experter .

Arrangör: Funktionsrätt Sverige

Plats: Digitalt via Zoom

Dag och tid: Torsdag 28 januari klockan 15-16.30

Sedan många år tillbaka har krav på tillgänglighet funnits med i lagen om offentlig upphandling. Sverige fick också en särskild rekommendation från FN redan 2014 om att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i alla avtal om offentliga inköp. Den nationella upphandlingsstrategin lyfter universell utformning och tillgänglighet, men många organisationer har fortfarande svårt att hitta rutiner för att ställa tillgänglighetskrav i inköp, inte bara i enstaka.

Under rundabordssamtalet pratar vi om vad som behövs för att tillgänglighet i digitala inköp ska blir regel och inte undantag. Vi får också veta hur det kommande Tillgänglighetsdirektivet påverkar offentlig upphandling.

Syfte

Att hitta hållbara strategier för att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i inköp av digitala produkter och system, baserat på universell utformning och aktiv involvering.

Medverkande

James Thurston G3ict, Ima Placencia Porrero EU-kommissionen (preliminärt), Daniel Akenine, Microsoft (preliminärt), Ellionor Triay Strömvall, Josefine Monfors Upphandlingsmyndigheten, Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige med flera. 

Målgrupp

Mötet riktar sig till beslutsfattare, upphandlare, ansvariga för digital kommunikation i offentlig sektor men också till aktiva inom funktionsrättsrörelsen som är involverade eller intresserade av upphandling och digital tillgänglighet.

Tillgänglighet

Vissa medverkande kommer att tala engelska. Översättning sker simultant till svenska. Svensk direkttextning och teckenspråkstolkning kommer att finnas.

Deltagande via zoom

När du har registrerat dig får du ett mejl med en länk till zoom. Om du behöver hjälp med att använda plattformen zoom, skriv det i anmälningsformuläret och ange kontaktuppgifter, eller kontakta mia.ahlgren@funktionsratt.se

Webbinariet spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

Anmälan

Arrangörer

Rundabordssamtalet arrangeras av Funktionsrätt Sverige i samarbete med G3ict och Microsoft. Rundabordssamtalet är en del i en serie om digital tillgänglighet i upphandling som genomförs på EU-nivå, i Spanien, Österrike och Sverige.