Start

Så kan innovationer komma till nytta

Datum:
26 oktober 2021
Tid:
13.00 - 14.30
Plats:
Digitalt

Nytt, nyttigt, nyttiggjort. Det är en vanlig definition av en innovation. Men alltför ofta blir inte innovationer – hur bra de än är – nyttiggjorda. En stötesten kan vara upphandling, och den stenen tänker vi rulla undan i den här workshoppen.

I den här digitala workshoppen kommer experter från oss, Vinnova och PRV att presentera bland annat:

  • För att innovationer ska bli implementerade i offentligheten behöver de upphandlas. Vad ska man tänka på som innovativt projekt som underlättar en framtida konkurrensutsättning?
  • Varför ska du tänka på att ta med upphandlingskompetens tidigt?
  • Vilka konsekvenser kan det blir om man inte tänker på en framtida upphandling?
  • Och såklart inspiration till nya möjligheter!
  • Du får också en bra överblick på vad är immateriella rättigheter och hur det kan komma att påverka ett framtida köp.

Som deltagare i workshoppen kommer du att ges tillfälle att reflektera över och diskutera kring de presentationer som ges.

Workshoppen riktar sig till både innovativa projekt och innovatörer som har produkter, tjänster eller metoder som skulle kunna komma till nytta i offentlig sektor men också upphandlare som ska ge stöd till innovationsprojekt.

Jobbar du tillsammans med andra i ett projekt har ni nytta av att lyssna ihop.

Workshopparna kommer att ges vid tre tillfällen. De är digitala och tar max 20 deltagare per tillfälle.

Bakom workshoppen står Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige.

Anmäl dig på swelife.se.