Start

Statligt stöd – när kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?

Publicerad 31 augusti 2021
Datum:
12 november 2021
Tid:
09:30-16:30
Plats:
Online
Arrangör:
Fakultetskurser

Arbetar du inom offentlig sektor och lämnar eller mottar stöd, eller i privat sektor och mottar stöd? I sådant fall är det viktigt att känna till statsstödsreglerna. Fakultetskurser erbjuder en heldagskurs där även Upphandlingsmyndigheten deltar.

Under en heldagskurs får du lära dig om vad som utgör statligt stöd, vilka undantagsmöjligheter som finns i form av gruppundantag, sektorspecifika regler och principen om marknadsekonomiska aktörer med mera.

Vi diskuterar även när och hur statliga stöd ska anmälas till EU-kommissionen av Näringsdepartementet och på vilket sätt den nyinrättade vägledningsfunktionen i statsstödsfrågor på Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa till.

Annika Gullans Wiklund och Christian Blume, statsstödsspecialister från Upphandlingsmyndigheten redogör också för statsstödsfrågor som ställts samt informerar om olika statsstödsvägledningar som myndigheten lanserat. 

När

13 oktober, klockan 9.00-16.30.

Anmälan