Start

CMB-fokus sund och lönsam projektkultur

Datum:
30 november
Tid:
13-15
Plats:
Digitalt
Arrangör:
CMB tillsammans med Boverket och IQ Samhällsbyggnad

Nyckeln till god projektkultur är ett värdebaserat ledarskap som ger motiverade och engagerade medarbetare genom hela byggprocessen – från byggherrar, arkitekter och projektörer till snickare och installatörer. I teorin låter det enkelt, men hur gör man det i praktiken?

Eftermiddagen den 30 november bjuder cmb tillsammans med Boverket och IQ Samhällsbyggnad in till en digital diskussion om hur vi, med utgångspunkt i ett praktiskt samhällsbyggnadscase, kraftsamlar kring projektkultur för att få alla aktörer i byggprocessen att ta ansvar för helheten och slutresultatet.

Upphandlings­myndighetens nya kriterier för aktörer i branschen som strategiskt vill arbeta för en god projektkultur presenteras tillsammans med en beskrivning av den kompletterande vägledning som Boverket arbetat fram och som beskriver hur god projektkultur skapas i praktiken.

Mer information och anmälan till CMB fokus - sund och lönsam projektkultur