Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Uppdaterade kriterier: Möbler

Publicerad 04 december 2020

Under januari 2021 kommer uppdaterade möbelkriterier publiceras.

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna.

Läs om vårt pågående kriteriearbete