Startsida

Vägen till en ökad materialåtervinning av plast från vården - dialogmöte

Publicerad 16 augusti 2021

Vill du vara med och diskutera behov av och möjligheter för samverkan framåt för en ökad materialåtervinning av plast från vården? Vilka produktgrupper börjar vi med, och varför? Välkommen på digitalt dialogmöte.

Datum och tid: 23 augusti 09.00 - 12.00

Plats: online

Dialogmötet riktar sig till dig som jobbar i region, kommun eller hos annan vårdgivare, men också till som dig som är tillverkare, återförsäljare, avfallsentreprenör eller återvinnare.

Program

9.00   
Välkomna – Naturvårdsverket, Nationella kansliet hållbar upphandling, Upphandlingsmyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Kort om Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning, regeringsuppdrag om ökad materialåtervinning av plast och annat pågående arbete – Lena Stig, Naturvårdsverket.

Upphandlingsmyndighetens stöd för en hållbar plastanvändning i vården – Margareta Bergh och Charlotta Palmgren, Upphandlingsmyndigheten.

Möjligheter och utmaningar för en ökad materialåtervinning av plast från vården - Per Rosander, Västra Götalandsregionen.

Pilotprojekt om cirkulärt flöde av engångsförkläden - Johanna Albert, Danderyds sjukhus.

Möjligheter för samverkan framåt för en ökad materialåtervinning av plast från vården – Naturvårdsverket, Nationella kansliet hållbar upphandling, Upphandlingsmyndigheten och Västra Götalandsregionen ger några exempel på möjligheter för samverkan framåt, som inspiration för gruppdiskussionerna.

10.35
Paus

10.45
Diskussioner i mindre grupper: Hur når vi ökad materialåtervinning av plast från vården? Dialog i mindre grupper, med utgångspunkt i förmiddagens presentationer, vilka produkter börjar vi med, vilka utmaningar siktar vi in oss på att lösa, vilka möjligheter finns och hur tar vi vara på dem? Hur kan vi samverka framåt

11.40
Återsamling, vägen vidare.

12.00
Tack

För ytterligare information:

Kontakta Sara Malmgren på Naturvårdsverket på e-post: sara.malmgren@naturvardsverket.se

Anmälan till dialogmötet