• AlmedalenTopp2019.jpg

Almedalen 2019

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus

Tid:

02 jul kl: 08:30 - 16:00

Plats:

Hästgatan 12, Visby

Arrangemanget har varit.

Upphandling i en föränderlig värld

Tisdagen den 2 juli arrangerar vi sex stycken seminarier i Almedalen om upphandling och offentliga affärer tillsammans med SKL Kommentus. Det första seminariet börjar klockan 09.00 och det sista klockan 15.00. Minsta gemensamma nämnare för seminarierna är: upphandling i en föränderlig värld.

Fyra ämnen och sex seminarier

Hållbarhet, upphandling, digitalisering och juridik är de ämnen som vi kommer att prata om och diskutera under dagen.

09.00 Vem sätter käppar i hjulet för cirkulär upphandling? 

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända och återvinna resurser i stället för att producera nytt. Offentlig upphandling kan spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle genom cirkulär upphandling. Görs det i dag och eller finns det hinder för cirkulär upphandling?

Medverkande:

 • Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragnsells
 • Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus
 • Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
 • Josefina Sallén, ledare för fokusområdet Cirkulär omställning, RISE

Mer information om seminariet i Almedalsveckans program

10.30 Vilka förväntningar finns på den offentliga upphandlingen när samhället och världen förändras?

Klimatet och digitaliseringen är exempel på förändringar som påverkar den offentliga affären i dag och i morgon. Det ställs miljömässiga och sociala krav i upphandlingar och medborgarna förväntar sig bra service. Finns resurserna och kompetensen att upphandla och vad händer med konkurrensen?

Medverkande:

 • Ola Kroon, HBV
 • Emma Breheim, ordförande, SOI
 • Olof Molander, chef ramavtal, SKL Kommentus
 • Ann-Sofie Lillberg, chef affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Mer information om seminariet i Almedalsveckans program

11.45 Är digitaliseringen en kamp mellan ont och gott. Strider det offentliga på den goda sidan?

Hur lever invånarna i det digitaliserade Sverige 2029? Kommentus har tillsammans med Docere gjort en omvärldsanalys ”Framtidens digitala samhälle”. Ett resultat av analysen är fyra scenarier: Vilda västern, Hunger games, Harmoni och Svenska modellen. Hur kan det offentliga bidra till utvecklingen?

Medverkande:

 • Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus
 • Anna Eriksson, generaldirektör DIGG
 • Jakob Hellman, Vinnova
 • Linda Swärd, Microsoft
 • Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe

Mer information om seminariet i Almedalsveckans program

13.00 Takvolymer i ramavtal – hur ska vi tolka den nya EU-domen egentligen?

Nästan 40 procent av alla upphandlingar resulterade i ramavtal (2017). EU-domstolen konstaterar att de ska ange ett tak för hur mycket som avropsberättigade myndigheter får köpa på dem. Vad innebär det i praktiken för upphandlande myndigheter och leverantörer? Hur påverkar domen ramavtalen?

Medverkande:

 • Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus
 • Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten
 • Ann Fryksdahl, chef för enheten för allmän upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
 • Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Mer information om seminariet i Almedalsveckans program

14.00 Vad krävs för att fossilfritt ska vara en självklarhet i offentlig upphandling?

De svenska utsläppen av växthusgaser ska ned till noll senast år 2045. Men utsläppen minskar långsamt. Med nuvarande takt kommer vi inte att nå målet. Utsläppen från kommuners och regioners inköp uppgår till över 18 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Hur kan inköpen bli fossilfria och klimatneutrala? 

Medverkande:

 • Ardalan Shekarabi, civilminister, regeringen
 • Karin Comsted Webb, hållbarhetschef, Cementa
 • Ulrika Liljeberg, kommunalråd, Leksand
 • Annie Stålberg, chef hållbarbetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Mer information om seminariet i Almedalsveckans program

15.15 Vilka samhällsvinster skapar sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar?

Att ställa sysselsättningskrav i upphandlingar kan bli en win-win-win-situation för individen, näringslivet och samhället. Eller? Offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg – hur bra fungerar det? Vad vet vi om effekterna? Får människor lättare jobb om vi ställer sysselsättningskrav?

Medverkande:

 • Mikko Kesä, arbetsmarknadsexpert
 • Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
 • Niklas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket
 • Martin Kruse, upphandlingschef, Arbetsförmedlingen
 • Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv
 • Jan Björklund, kommunalråd (S), Helsingborgs kommun

Mer information om seminariet i Almedalsveckans program

Hästgatan 12 – en mötesplats

Mellan seminarierna kan du prata upphandling och offentliga affärer med oss och SKL Kommentus samt Sveriges offentliga inköpare (SOI) som också finns på plats i trädgården hela dagen.

I caféet bredvid trädgården kommer Upphandlingsmyndigheten även att ha ett arrangemang inom ramen för ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling.

Välkommen att träffa oss i Almedalen!


Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik och något vi vill bidra till. Alla våra arrangemang är därför kostnadsfria och öppna för alla.

Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.