Offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg - Hur då?

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten/ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

Tid:

02 jul kl: 08:30 - 12:00

Plats:

Hästgatan 12, caféet

Arrangemanget har varit.

 

Välkommen till vår träffpunkt i Almedalen om sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Där delar vi erfarenheter och samtalar kring möjligheter och utmaningar med att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

Hur kan du bidra?

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb. Därmed kan man även bidra till ökad integration. Genom att ställa sysselsättningskrav i sina upphandlingar kan offentlig verksamhet tillsammans med leverantören möta utmaningen. En win-winwin-situation för individen, näringslivet och samhället.

Vad behöver den offentliga organisationen göra för att komma igång och få bäst effekt av sysselsättningskrav vid inköp? Hur kan leverantören bidra? Och hur går matchningen mellan individ och leverantör till? Vi förklarar hur hela processen går till.

Mellan programpunkterna kan du mingla och prata med organisationer med erfarenhet av sysselsättningskrav i upphandling. Kom gärna och ät frukost med oss!

Program

09.00 - En nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
Medverkande: Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten.

09.20 - Praktisk erfarenhet av att följa den nationella modellen för sysselsättningskrav.
Medverkande: Anders Kuylser, Botkyrka kommun.

10.10 - Så ökar EU-länder sysselsättningen genom sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
Medverkande: Maja Ohlsson, Göteborgs stad, och Ville Grönberg, National Institute for Health and Welfare (Finland).

11.10 - Öka sysselsättningen med reserverad upphandling och inkludera socialt företagande i offentlig upphandling.
Medverkande: Patrik Tengberg, Stockholms stad.

På stora scenen i trädgården

I trädgården bredvid caféet har Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus ett gemensamt arrangemang som pågår hela dagen. En av programpunkterna handlar om sysselsättningskrav:

15:15 - Vilka samhällsvinster skapar sysselsättningskrav i offentlig upphandling?
Medverkande: Mikko Kesä, arbetsmarknadsexpert, Finland. Med efterföljande panelsamtal.

Mer om arrangemanget på stora scenen


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.