Att upphandla och finansiera framtidens transportinfrastruktur

Arrangör:

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)

Tid:

13 feb kl: 16:00 - 18:00

Plats:

Stockholm

Arrangemanget har varit

På seminariet diskuteras om offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för samhällsomställning. Återkommande framförs det förslag på att offentlig upphandling ska användas för att öka innovationstakten, bidra till klimatarbetet eller verka för större social och ekonomisk jämlikhet. Är detta något som kommer att förstärkas i framtiden? 

Medverkande från Upphandlingsmyndigheten: Inger Ek, Generaldirektör.

Information om IVO seminariet och anmälan.


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.