Att upphandla rätt i kristider

Arrangör:

Tillsammans mot korruption

Tid:

24 sep kl: 11:15 - 12:15

Plats:

Zoom, online

Upphandling anses vara ett särskilt utsatt område för korruption. Med den nuvarande situationen står dessutom upphandlare inför nya och oförutsedda utmaningar med höga krav på snabb införskaffning av till exempel material, ofta i kombination med brist på leverantörer. Samtidigt finns en stor vilja att hjälpa till från näringslivet med bland annat fria leveranser av varor. Hur påverkar detta riskerna för korruption? Finns tillräcklig vägledning och kunskap och vad är de stora fallgroparna?

Medverkande

Rikard Jermsten, gd Konkurrensverket

Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten

Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKR

Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna

Moderator: Natali Phalén

Anmälan

Gör en bokning för att delta i webbinariet


Kalendarium