Frukostwebbinarium: Cirkulär upphandling

Arrangör:

Circular Sweden

Tid:

22 okt kl: 08:00 - 09:00

Plats:

Online

Webbinariet har varit.

Vårt samhälle står inför ett paradigmskifte och linjära resursflöden måste bli cirkulära. Det är nödvändigt om vi ska kunna möta utmaningarna på klimatområdet. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att påverka utvecklingen mot cirkulära produkt- och materialflöden.

Den 22 oktober arrangerar Circular Sweden ett digitalt frukostseminarium om cirkulär upphandling.  

Nassira El Kadaoui, strateg på Upphandlingsmyndigheten deltar för att tala om myndighetens pågående arbete med cirkulär upphandling. 

Frukostwebbinarium: Cirkulär upphandling 


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.