Cirkulära krav i offentlig upphandling

Arrangör:

Delegationen för cirkulär ekonomi, SKL, Upphandlingsmyndigheten

Tid:

25 nov kl: 08:30 - 16:00

Plats:

Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Seminariet har ägt rum

Delegationen för cirkulär ekonomi, Sveriges Kommuner och Landsting och Upphandlingsmyndigheten bjuder gemensamt in till ett seminarium om cirkulär ekonomi och offentlig upphandling. Seminariet vänder sig främst till dig som arbetar som upphandlare, inköpare, inköpsansvarig, miljöstrateg eller har en annan funktion som kopplar till offentlig upphandling.

De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 683 miljarder kronor varje år. I EU ligger värdet för endast varu- och offentliga byggentreprenadkontrakt på cirka 300 miljarder euro. Offentlig upphandling som ställer cirkulära krav är en avgörande faktor för hållbar utveckling och omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.

För att uppnå detta krävs välformulerade krav på varor och tjänster. Cirkulär upphandling ställer nya krav på exempelvis kommunernas upphandlare, beslutsfattare och politiker. Under seminariet presenteras goda exempel från några kommuner och under eftermiddagen arbetar vi i workshops med att identifiera vad som behövs för att göra cirkulär och mer resurseffektiv upphandling till ett etablerat arbetssätt.

Arbetar du med upphandling av byggmaterial, textilier eller produkter som innehåller metaller (exempelvis bilar eller IT-utrustning)? Då är vi extra intresserade av ditt deltagande! Under eftermiddagen kommer vi nämligen att fördjupa oss inom dessa tre områden för att identifiera upphandlingskrav och andra åtgärder som Delegationen kan fokusera på i sitt arbete framöver.

Registreringen öppnar kl 08.30, då bjuds även på kaffe och smörgås. Slutlig dagordning skickas ut närmare mötet.

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt.

Jag vill gärna delta på seminariet

För frågor kontakta: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se


Kalendarium

Kalender.jpg

Upphandlingsmyndigheten arrangerar egna seminarier och deltar också i många evenemang som andra arrangerar.