E-handelsdagarna 2019

Arrangör:

Single Face To Industry (SFTI)

Tid:

08 - 09 okt kl: 09:30 - 16:00

Plats:

Hotel Elite Marina Tower, Nacka

Arrangemanget har varit.

E-handelsdagarna är en konferens för erfarenhetsutbyte och information om e-upphandling, e-handel och e-fakturering.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med att effektivisera inköp med hjälp av elektronisk handel och e-fakturering i kommun, region eller statlig myndighet.

Föreläsningar, seminarier och workshoppar

På e-handelsdagarna kan du ta del av exempel på införande av e-handel och fördjupa dig inom olika fokusområden.

Det kommer bland annat att hållas seminarier och workshoppar om:

  • inköpsanalys och uppföljning
  • organisation för inköp och e-handelsinförande med mera
  • beställningar i praktiken
  • e-handel och upphandlingsfrågor
  • e-fakturering och PEPPOL.

Aktuella nyheter och trender inom e-handel och digital utveckling kommer att diskuteras i ett panelsamtal med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek, DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson och SKL:s VD Vesna Jovic.

Mer information och anmälan på SFTI:s webbplats

SFTI ska främja e-handel i offentlig sektor

Konferensen arrangeras av Single Face To Industry (SFTI) som är ett samverkansorgan för att främja e-handel i offentlig sektor. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.


Kalender.jpg

Upphandlingsmyndigheten arrangerar egna seminarier och deltar också i många evenemang som andra arrangerar.