En dag om upphandling och giftfri vardag

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten, KemI och Länsstyrelserna

Tid:

26 apr kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Falun

Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen arrangerar i samarbete med Länsstyrelserna denna gemensamma utbildningsdag. Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

Läs mer om arrangemanget 


Kalendarium