Forum för giftfri miljö

Arrangör:

Kemikalieinspektionen

Tid:

12 nov kl: 09:00 - 17:00

Plats:

Münchenbryggeriet, Stockholm

Vill du veta hur du ska byta ut farliga ämnen i din verksamhet? Vill du ha praktiska tips och exempel från verkligheten? Under dagen tar man upp vilka lagar som gäller, affärsnyttan med att byta ut farliga ämnen och lärande exempel från olika delar av samhället.

Upphandlingsmyndighetens medarbetare finns på plats för frågor och samtal om offentlig upphandling. 

Notera att det är nytt datum för konferensen: 12 november.

Forum för Giftfri miljö 2020


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.