Främja mänskliga rättigheter med schysst it-upphandling

Arrangör:

Swedwatch

Tid:

14 maj kl: 13:00 - 16:00

Plats:

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Arrangemanget har varit

Svenska myndigheter upphandlar datorer, smarta telefoner och andra elektronikprodukter för stora belopp varje år. Risken är dock stor för svåra arbetsvillkor och att mänskliga rättigheter inte respekteras vid produktionen av varorna.

Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Vid det här seminariet utforskar vi vilka metoder och verktyg upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.

Region Stockholm delar med sig av sina erfarenheter och strategiska metoder för att ställa och följa upp sociala krav vid IT-upphandlingar. Dessutom berättar Electronics Watch om sin innovativa modell för uppföljning där både lokala organisationer och arbetstagare på fabriker engageras i arbetet med att kontrollera arbetsvillkoren. Även Upphandlingsmyndigheten finns på plats för att svara på juridiska frågor.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig i första hand till upphandlare, strateger och beslutsfattare på upphandlande myndigheter. Seminariet kommer att ge stort utrymme för diskussion och frågor.

Information om seminariet "Främja mänskliga rättigheter med schysst it-upphandling" och anmälan


Kalendarium