Frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

15 jun kl: 08:30 - 10:00

Plats:

Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Arrangemanget har varit

Upphandlingsmyndigheten arrangerar nu frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor. Vi håller till på Stockholm Waterfront i Stockholm.

Regeringen presenterade den 21 mars ett reviderat förslag för arbetsrättsliga villkor. Förslaget innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa villkor i nivå med kollektivavtal när det gäller lön, semester och arbetstid i de fall där det anses behövligt. Reglerna ska bara omfatta upphandlingar enligt LOU, LUF och LUK som minst uppgår till gällande tröskelvärden. 

Förslaget beslutades i riksdagen den 3 maj och fick tillräckligt stöd för att antas och därmed träda i kraft den 1 juni 2017.

Här hittar du vår presentation från vårt frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor

Titta på vårt frukostseminarium i efterhand. Här är filmen.  


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.