Frukostseminarium om nya upphandlingsreglerna

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

28 apr kl: 08:00 - 09:30

Plats:

Garnisonen konferens, Stockholm

Arrangemanget har varit.

Välkommen på frukostseminarium om de nya upphandlingsreglerna. Vi berättar mer om de nya reglerna och vad som gäller från den 18 april då delar av de nya EU-direktiven kommer att börja gälla.

Webbsändning

 

Länk till webbsändningen
Det kommer även vara möjligt att se en inspelad version av seminariet i efterhand. 

Bakgrund

Senast den 18 april 2016 ska Sverige ha genomfört EU:s nya upphandlingsdirektiv i den svenska upphandlingslagstiftningen. Eftersom den nya lagstiftningen har blivit försenad kommer de nuvarande lagarna att fortsätta gälla även efter den 18 april 2016. Förseningen innebär dock att vissa direktivbestämmelser kan få så kallad direkt och indirekt effekt.

Upphandlingsmyndigheten har utrett vilka konsekvenser den försenade lagstiftningen kommer att få. Vi kommer att publicera skriftlig information om våra slutsatser på vår webbplats inför den 18 april.

Program

Chefsjurist Anders Asplund och jurist Henrik Grönberg från Upphandlingsmyndigheten berättar om

  •  bakgrunden till den nya lagstiftningen
  • vad förseningen av lagstiftningen innebär
  • när det kan bli direkt och indirekt effekt av EU-direktiven.

Praktisk information

Tid: Den 28 april 2016 klockan 8.30–9.30. Frukost serveras från klockan 8:00.

Plats: Garnisonen konfernens, Karlavägen 100, Stockholm.

Anmälan: Senast den 20 april.

Pris: Det är kostnadsfritt att delta på seminariet men eftersom antalet platser är begränsade vill vi att du hör av dig om du anmält dig men inte har möjlighet att delta.

Har du frågor?

Om du har frågor om seminariet är du varmt välkommen att kontakta Josefine Malmkvist, kommunikationsenheten, på josefine.malmkvist@uhmynd.se eller på 08-586 217 76.