Informationsmöte om den nya lagen om upphandlingsstatistik

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket

Tid:

06 dec kl: 10:00 - 15:00

Plats:

Svetsarvägen 10, Solna

Arrangemanget har ägt rum

Ny lag om upphandlingsstatistik

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om upphandlingsstatistik som träder i kraft den 1 juli 2020. Ändringar i upphandlingslagarna träder i kraft den 1 jan 2021. Förändringarna påverkar alla upphandlande organisationer som annonserar upphandlingar och de företag som driver annonsdatabaser.

Informationsmöte och workshop

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket bjuder med anledning av den nya lagstiftningen in de företag som idag driver annonsdatabaser, eller i framtiden har för avsikt att göra det, till ett informationsmöte.

På mötet informerar vi om vad den nya lagstiftningen innebär, hur tidplanen för implementeringen ser ut och om Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets förberedelser. Därefter följer en workshop kring tekniska frågor kopplat till den framtida datainsamlingen.

Informationsmötet är en del av det samråd som myndigheterna genomför inom ramen för kommande regelverk.

Lunch ingår inte men det finns lunchrestauranger på Svetsarvägen.

Sista dag för anmälan 2 december.

Frågor om nya lagstiftningen

För frågor till Upphandlingsmyndigheten kontakta Andreas Doherty på e-post andreas.doherty@uhmynd.se

För frågor till Konkurrensverket kontakta Karin Morild på e-post karin.morild@kkv.se

Välkommen!


Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Eventuella allergier:
Kalender.jpg

Upphandlingsmyndigheten arrangerar egna seminarier och deltar också i många evenemang som andra arrangerar.