Innovationsveckan

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten, SKR, Vinnova och DIGG

Tid:

05 - 09 okt kl: 09:00 - 17:00

Innovationsveckan är en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Bli en del av veckan genom att anordna eller delta på aktiviteter, som kan vara digitala eller fysiska. SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet och hjälper till att sprida ordet om era aktiviteter.

Innovationsveckan är unik: den är lokal och nationell samtidigt. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter lokalt och digitalt. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.

Genom att lägga in era aktiviteter här på Innovationsveckan.nu blir ni del av ett gemensamt program, ett nationellt paraply som ger er tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

Under Innovationsveckan 2019 arrangerades 120 aktiviteter, varav en tredjedel var digitala. I år hoppas vi på minst lika stor uppslutning, och att vi kan ta vara på digitaliseringens möjligheter för att mötas och lära av varandra över geografiska gränser, inte minst med anledning av coronapandemins utmaningar.

Vi initiativtagare hoppas att ni vill vara med och arrangera aktiviteter under Innovationsveckan och på så sätt bidra med era kunskaper och erfarenheter. Tillsammans kan vi väcka intresse och uppmärksamhet för det innovationsarbete som pågår i hela landet!

Läs mer och anmäl era aktiviteter här


Kalendarium

Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.