• INSIM_toppbild.jpg

INSIM 2016

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

08 dec kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Arrangemanget har varit

Till materialet från INSIM2016 och annat material och länkar kring simhallar

  • Är du intresserad av frågor om drift och underhåll eller om- och nybyggnation av simhallar?
  • Vill du bidra till ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till drift av simhallar och hur upphandling och innovation kan vara vägen framåt?
  • Vill du träffa andra intressenter och aktörer med olika behov, ansvar och lösningar kring simhallar?

Vi inom offentlig verksamhet behöver tillsammans med organisationer, föreningar, företag och akademin får fram nya lösningar och innovationer för de många olika utmaningarna i simhallar. Genom att använda upphandling som ett verktyg kan vi bidra till en snabbare utvecklingstakt för ökad hållbarhet. 

Upphandlingsmyndigheten bjuder därför in till en mötesplats om utmaningar kopplat till simhallar. Simhallar är komplicerade anläggningar som i hög grad är energi- och underhållskrävande. Den fuktiga och varma miljön påverkar byggnaden och byggmaterialen. Det är höga krav på vattenbehandling och ventilation för att minimera hälsorisker hos så väl badande som personal.

Ett större antal av Sveriges simhallar byggdes på 1960- och 1970-talen. Många kommuner står inför behov av att renovera eller bygga nytt. Samhället har behov av att hitta nya driftslösningar för minskad energianvändning och lägre kemikalieanvändning med bibehållet hälsoskydd som bidrar till att Sverige kan uppnå de nationella miljömålen och FN:s Agenda 2030. 

Program och medverkande

Här hittar du programmet för dagen

Bengt Baron
, VD och olympisk guldmedaljör i simning, är vår gästtalare.

Medverkande:
Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Bassängnätverket, HIFS/Framtidens bad, Teknikmarknad/Framtidens simhallar, Projektengagemang, Xyleminc m.fl.

Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till insim2016@uhmynd.se

Anmälan

Evenemanget är kostnadsfritt och förutom föreläsningar, workshops och dokumentation bjuder vi på lunch och fika under dagen.

Anmälan är nu stäng då arrangemanget är fullsatt. Dock kommer vi att filma delar av det och hoppas kunna publicera på vår webbplats i efterhand.


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.