JMs Stadsbyggnadsdag 2019

Arrangör:

JM Bygg

Tid:

25 sep kl: 09:00 - 16:30

Plats:

Kvarnholmens Centrum, Nacka

Vid utbyggnad av allmänna platser och anordnande av samhällsfastigheter i form av förskolor, äldreboenden med mera uppstår i vissa fall frågor kring upphandlingsplikt och statsstödsregler. Vad gäller enligt dagens lagstiftning? Anders Asplund, chefsjurist och Annika Gullans Wiklund, statsstödspecialist Upphandlingsmyndigheten informerar här om sitt arbete med dessa frågor och den vägledning som myndigheten har tagit fram.

Under Stadsbyggnadsdagen bjuder JM på en fördjupad diskussion om vad stadsbyggnadskvaliteter kan vara sett ur olika perspektiv, hur planering kan bidra till fler nya goda lägen för framtiden, vad planering med byggbarhet i fokus behöver innehålla, sett till genomförande av allmän plats, upphandlingsregler och villkor för medfinansiering, liksom en spaning på vad som privat initiativrätt kan betyda för planeringen.

Information och anmälan till statdsbyggnadsdagen senast 20 september


Kalendarium