Kommunal juridik - SKL temadagar

Arrangör:

SKL

Tid:

08 - 09 maj kl: 09:30 - 16:00

Plats:

Clarion Hotel Sign, Stockholm

SKL:s juridiska avdelning arrangerar  årliga temadagar Kommunal juridik - där de informerar om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling.

Upphandlingsmyndigheten deltar och berättar om sin nya statsstödsfunktion.

Målgruppen för konferensen är ledande tjänstemän inom kommunal förvaltning, till exempel förvaltnings- och kanslichefer, stadsjurister, kommun- och lanstingsjurister och kommunsekreterare.

Samma temadagar genomförs vid två tillfällen under maj månad 2019. Den 8-9 maj i Stockholm och den 21-22 maj i Sigtuna. Det är samma innehåll vid båda tillfällena.

Anmälan och  mer information om SKL:s temadagar -  Kommunal juridik


Kalendarium