Konkurrensrätt för upphandlare

Arrangör:

Konkurrensverket

Tid:

03 nov kl: 09:00 - 15:00

Plats:

Online

Konferensen Konkurrensrätt för upphandlare kommer på grund av coronapandemin hållas digitalt den 3 november och öppnar därför upp för fler deltagare. Temat för dagen är hur konkurrens och upphandling hänger ihop. Du får lära dig mer om samspelet mellan konkurrens- och upphandlingsrätt, otillåtna samarbeten, hur de kan upptäckas och vilka åtgärder du kan vidta om du identifierar otillåtna samarbeten. 

Anna Larka, upphandlingsspecialist och Christian Blume, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten kommer bland annat dela med sig av praktiska tips som kan tillämpas i det dagliga arbetet med upphandlingsdokumenten. 

Se program och anmäl dig på Konkurrensverkets webbplats. 

 


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.