Konkurrensrätt för upphandlare

Arrangör:

Konkurrensverket

Tid:

26 maj kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Radisson Blu Royal Viking Hotell, Vasagatan 1, Stockholm

På grund av de restriktioner som gäller med anledning av coronaviruset har Konkurrensverket beslutat att ställa in den planerade konferensen ” Konkurrensrätt för upphandlare” den 26 maj.

De planerar att genomföra konferensen med samma upplägg vid senare tillfälle.

Konkurrensrätt för upphandlare – gör bättre upphandlingar med kunskap om konkurrenslagen

Konkurrensverket bjuder in till en heldagskonferens den 26 maj där upphandlare och beställare får möjligheter att öka sina kunskaper i konkurrensrätt och samtidigt få större förståelse för hur konkurrens och upphandling hänger ihop.

Den 26 maj bjuder Konkurrensverket in till en heldagskonferens i Stockholm där du får lära dig mer om samspelet mellan konkurrens- och upphandlingsrätt, otillåtna samarbeten, hur de kan upptäckas och vilka åtgärder du kan vidta om du identifierar otillåtna samarbeten. Du får praktiska tips som du kan tillämpa i det dagliga arbetet.

Konferensen arrangeras av Konkurrensverket men även representanter från oss på Upphandlingsmyndigheten och Företagarna deltar. Dagen bjuder på en mix av föreläsningar, erfarenhetsutbyte och en workshop.

På grund av de restriktioner som gäller med anledning av coronaviruset har Konkurrensverket beslutat att ställa in den planerade konferensen ” Konkurrensrätt för upphandlare” den 26 maj.

De planerar att genomföra konferensen med samma upplägg vid senare tillfälle.

 


Kalendarium