Konkurrensrätt för upphandlare

Arrangör:

Konkurrensverket

Tid:

03 nov kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Radisson Blu Royal Viking Hotell, Vasagatan 1, Stockholm

Den 3 november bjuder Konkurrensverket in till en heldagskonferens i Stockholm där du får lära dig mer om samspelet mellan konkurrens- och upphandlingsrätt, otillåtna samarbeten, hur de kan upptäckas och vilka åtgärder du kan vidta om du identifierar otillåtna samarbeten. Du får praktiska tips som du kan tillämpa i det dagliga arbetet.

Konferensen arrangeras av Konkurrensverket men även representanter från Upphandlingsmyndigheten och Företagarna deltar.

I det fall det fortfarande råder restriktioner på grund av coronapandemin i november kommer konferensen ges i digital form. Besked om detta kommer i så fall i god tid innan den 3 november.

Information och anmälan på Konkurrensverkets webbplats


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.