Lärdomar från att arbeta med upphandlingsformen innovationspartnerskap för verksamhetsutveckling och innovation över region- och kommungränser

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten, Innovation Skåne och Blue Science Park

Tid:

10 sep kl: 09:00 - 10:30

Välkommen till ett webinarium där vi delar med oss av kunskaper och lärdomar vi dragit från utvecklingsprojektet Strokekedjan om hur ett innovationspartnerskap skulle kunna genomföras.

Projektet bedrevs hösten 2019 till våren 2020 med aktörer inom Södra Sjukvårdsregionen; Region Skåne, Region Blekinge, Innovation Skåne, Blue Science Park och Karlskrona kommun med delfinansiering från Vinnova. I projektet har stroke använts som case och involverat alla berörda verksamheter. Vårdkedjan för stroke har en tidskritisk aspekt, vilken påverkas av geografiska avstånd och att olika aktörer ansvarar för insatser i olika delar av processen. Därför har stroke som case, med flera perspektiv på utmaningar, varit ett bra case att undersöka upphandlingsformen innovationspartnerskap.

Innovationspartnerskap är en ny upphandlingsform i EU som möjliggör innovation och utveckling genom att konkurrensutsättning sker i början av innovationsprocessen än i andra upphandlingsformer. Tillsammans utreder leverantörer och behovsägare behoven och därefter utvecklar, integrerar och till sist implementerar parterna lösningen tillsammans. Detta öppnar upp för helhetslösningar och utveckling som tidigare inte skett i upphandlingssammanhang.

Arrangör av webinariet är Innovation Skåne tillsammans med Blue Science Park och Upphandlingsmyndigheten. Webinariet är lämpligt för såväl de som planerar genomföra ett innovationspartnerskap som de som i allmänhet är nyfikna på upphandlingsformen.

Anmälan

Agenda och länk till webinariet distribueras senast två dagar innan evenemanget. 


Kalendarium

Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.