Mutor, korruption & otillåten påverkan

Arrangör:

Insight Events Sweden

Tid:

06 - 07 dec kl: 08:30 - 16:00

Plats:

Stockholm

Arrangemanget har varit

Konferensen tar upp viktiga parametrar för att minimera och eliminera korruption, där organisationen har sund etik och värdegrund att stå på.

Från Upphandlingsmyndigheten deltar Ann-Sofie Lillberg, enhetschef affärsenheten och Mattias Ljungkvist, upphandlingsjurist. De kommer att beröra ämnet korruption inom offentlig upphandling.

Anmälan och mer information kring seminariet "Mutor, korruption och otillåten påverkan".


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.