Mutor, korruption och otillåten påverkan

Arrangör:

Insight Events

Tid:

14 - 15 dec kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Online

Den 14-15 december bjuder Insight Events in till sin digitala konferens Mutor, korruption och otillåten påverkan. Under de två dagarna kommer företag och organisationer samt forskare och experter berätta om sitt arbete och kunskap kring anti-korruption. Du kommer bland annat få höra från två visselblåsare: Oscar Simonson, som larmade i skandalen kring Paulo Maccharini och Karolinska Universitetssjukhuset samt Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens fastighetsverk, som avslöjade grov korruption på Statens fastighetsverk. Dessutom kommer du få ta del av vad det nya visselblåsardirektivet innebär och vilka krav som ställs på arbetsgivare. 

Annika Gullans Wiklund, statsstödsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, deltar för att berätta om korruptionsrisker i inköpsprocssen samt hur du kan arbeta strategiskt för att förebygga korruption i offentlig upphandling.

Se program och anmäl dig till konferensen på Insight Events webbplats.


Kalendarium