Nätverk för ökad leverantörsmångfald - träff för upphandlande myndigheter

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

15 maj kl: 11:00 - 15:00

Plats:

Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10, Solna

Arrangemanget har varit

Att öka kunskapen om hur man underlättar för små- och medelstora företag samt idéburna organisationer att ta del av den offentliga affären är ett av Upphandlingsmyndighetens prioriterade uppdrag. En ökad leverantörsmångfald kan möjliggöra effektivare användning av skattemedel och bättre inflöde av hållbara alternativ i offentliga verksamheter.

Nystartat nätverk

Nyligen har vi startat upp ett nätverk för ökad leverantörsmångfald i samverkan med leverantörer från olika branscher och med olika erfarenheter av offentlig upphandling.

I detta nätverk vill vi även få in upphandlarperspektivet. Därför söker vi nu samverkan med olika kompetenser från upphandlande organisationer som vill vara med och bidra i vårt nätverk för ökad leverantörsmångfald. Det kan till exempel vara du som är upphandlare eller upphandlingschef, utvecklingsansvarig, näringslivschef eller ekonomichef. Det viktiga är att du har god insikt antingen i det praktiska arbetet med upphandling eller i det strategiska arbetet med offentliga inköp. 

Resultatet av nätverkets arbete kan utgöra grund för det stöd om leverantörsmångfald som Upphandlingsmyndigheten håller på att ta fram. Stödet ska bidra till att både köpares och säljares intressen tas tillvara.

Nätverksträffar

I slutet av januari höll vi en träff med leverantörer och nu den 15 maj vill vi hålla denna första träff för upphandlande myndigheter. Se tid och plats och anmälan till nätverket ovan.

Nätverket för ökad leverantörsmångfald planerar även två träffar hösten 2019 där grupperna diskuterar gemensamt.

Anmälan

Anmäl dig till vårt nätverk för ökad leverantörsmångfald senast den 25 april. Antalet deltagare är begränsat. Om intresset är stort kommer vi att göra ett urval och svarar senast den 2 maj.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med arrangemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter 


Eventuella allergier:
Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.