Nätverksträff - Sveriges nätverk för statsstöd

Arrangör:

Sveriges nätverk för statsstöd

Tid:

24 maj kl: 11:30 - 13:30

Plats:

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm

I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar vi en nätverksträff på temat möjligheter att lämna statligt stöd.

 

Programmet har fokus på kommuner och regioners förutsättningar att finansiera sådant där statsstödsreglerna måste beaktas.

Nätverksträffen kommer även att webbsändas.

Se webbsändningen med start klockan 12.00 fredag 24 maj.

Anmälan till nätverksträffen Statsstöd - för att delta på plats eller via webbsändning senast 17 maj

Agenda

11.30 - 12.00
Lunchwrap och samling på plan 12, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm.

12.00 - 13.00 
Introduktion -webbsändning startar.
Upphandlingsmyndigheten presenterar uppdrag och arbete på statstödssområdet
Att lämna stöd –enligt gruppundantagsförordningen (GBER)
Länsstyrelsernas erfarenhet av att tillämpa statsstödsreglerna

13.00-13.30
Frågestund i Stora hörsalen

Kontakt

Vid frågor kontakta: Magnus Lindbäck, Upphandlingsmyndigheten, eller  Helena Lind SKL. verket…

Sveriges nätverk för statsstöd

Syftet med nätverket är att så brett som möjligt bjuda in de som arbetar med eller är intresserade av statsstöds-frågor till ett par träffar per år. Avsikten är att ge utrymme att diskutera, lära sig och utbyta information kring statsstödsreglerna och dess tillämpning.

Vid träffarna försöker vi tillsammans ge en bild av vad som är nytt och vad som eventuellt är på gång inom området. Inspel och förslag på aktuella ämnen tas emot med varm hand.

Nätverket är gratis och öppet för alla som vill delta.

Nätverket har en styrgrupp som består av företrädare för: Advokatfirman CirioAB, Advokatfirman DLA Piper, Sveriges Kommuner och Landsting, Regeringskansliet, Copenhagen Economics,Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten.

 


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.