Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

Arrangör:

Fossilfritt Sverige och Upphandlingsmyndigheten

Tid:

20 maj kl: 10:00 - 16:00

Plats:

Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Arrangemanget har varit.

Redan idag finns mycket av den teknik som krävs för att vi ska nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Det som krävs är att tekniken efterfrågas på marknaden. Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till cirka 700 miljarder kronor årligen och skulle kunna vara en motor i omställningen till fossilfritt.

Välkommen att delta i ett seminarium där vi reder ut vilka hinder, och framför allt, vilka möjligheter som finns. Hur kan företag, kommuner, regioner och myndigheter samverka så att de offentliga medlen används på ett sätt som gör att vi når de gemensamma målen?

Medverkar gör bland annat Ardalan Shekarabi, civilminister, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Seminariet är kostnadsfritt.

Observera att seminariet filmas och direktsänds på Fossilfritt Sveriges webbplats.

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Program

09.30 Registering och kaffe

10:00 Kraftsamling för fossilfri upphandling

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige  och Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

10:20 Ställ krav, vi kan leverera! – offentlig upphandling är nyckeln till industrins färdplaner

Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier och Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag

10:35 Från politik till praktik – upphandling är en lagsport

Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten; Odd Olaf Schei, DIFI, norska upphandlingsmyndigheten, Lennart Bondesson, Örebro kommun och Elin Frisk, Gävle kommun

11:00 Workshop – framgångsfaktorer och hinderanalys

11:20 Halverade utsläpp 2030 – klimatsmart upphandling inom byggsektorn

Christoffer Järkeborn, Skanska; Åsa Lindgren, Trafikverket och Madeleine Hjortsberg, Boverket

12:00 Lunch

13:00 70% reduktion till 2030 – klimatsmart upphandling inom transportsektorn

Anders Roth, IVL Svenska miljöinstitutet; Beatrice Torgnyson Klemme, Biodriv Öst; Per Erik Österlund, Stockholm Stad; Jeppe Larsen, Movebybike; Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad och Kent Lindström, Karlskrona

13:45 Offentlig upphandling – nyckeln till världens första fossilfria land?

Ardalan Shekarabi (S), civilminister

14:15 Fika

14:40 Innovationsupphandling – att våga tänka nytt

Charles Edquist, professor i innovationsstudier, Lunds universitet

14.55 Offentlig upphandling av miljöbilar – motorn i bilparkens transformation

15:10 Stöd för klimatneutral upphandling?

Andreas Hagnell, SKL, Peter Nohrstedt, SKL Kommentus och Gabriella Sydorw, Kammarkollegiet

15:30 Politikerdebatt: Vilka beslut behöver fattas för att höja klimatambitionerna inom den offentliga upphandlingen

15:50 Summering och nästa kliv framåt

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med arrangemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter 


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.