Öppet intressentmöte om hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

19 mar kl: 10:00 - 12:00

Plats:

Upphandlingsmyndigheten, Svetsargatan 10, Solna

Mötet har varit

Välkommen till ett öppet intressentmöte där vi presenterar planerad förvaltning av kriterierna för livsmedel och måltidstjänster under 2020 och de förutsättningar som gäller vid utarbetande av hållbarhetskriterier. Under året planerar vi att uppdatera kriterierna för produktgrupperna mjölk och lammkött.Vid mötet finns också möjlighet att anmäla intresse för att delta i de referensgrupper som är rådgivande i kriterieprocessen.

Mötet är en del i arbetet med att utveckla vårt upphandlingsstöd och våra hållbarbetskriterier. Antalet platser i det fysiska mötet är begränsade och vi tar därför bara emot anmälan från en person per organisation. Det finns också möjlighet att delta i mötet via Skype.

Vem passar mötet?

Mötet vänder sig främst till personer och organisationer med kompetens eller erfarenhet inom ämnet, branschen eller området, upphandling, upphandlingsjuridik, marknadskännedom, lagstiftning och standarder på området, livsmedelsmärkningar, miljömässig och social hållbarhet. Vi ser att du respresenterar något av följande:

  • Upphandlande enheter (enhetschefer, beställare, upphandlare, måltidsansvariga, tekniska experter, controller, hållbarhetsstrateger)
  • Leverantörer och återförsäljare (produktutvecklare, anbudslämnare, hållbarhetsexperter, tekniska experter, producenter, förädlare
  • Branschorganisationer, intresseorganisationer, märkningsorganisationer, statliga expertmyndigheter, universitet eller forskningsinstitut. 

Agenda

Kaffe och smörgås serveras från klockan 09.30.

  • Inledning
  • Återkoppling från intressentmötet 2019
  • Tidplan och områden 2020
  • Referensgruppsdeltagande – vad innebär det?
  • Diskussion kring förutsättningar och avgränsningar
  • Övriga frågor
  • Intresseanmälan för deltagande i referensgrupp

Delta på distans

Det finns möjlighet att delta via Skype. Ange i anmälningsformuläret om du önskar delta på plats eller på distans.

Kontakt

Praktiska frågor om det öppna intressentmötet besvaras av Helena Robling helena.robling@uhmynd.se.

Om du är intresserad av att delta i arbetet i referensgrupperna men inte kan närvara på detta intressentmöte vänligen kontakta Helena Robling. 

Anmälan

Sista anmälningsdag 12 mars 2020.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar din anmälan kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter


Eventuella allergier:
Jag vill delta på Skype

Kalendarium