Öppet intressentmöte om hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

28 mar kl: 10:00 - 12:00

Plats:

Svetsarvägen 10, Solna

Arrangemanget har varit

Upphandlingsmyndigheten fortsätter förvaltningscykeln för hållbarhetskriterierna för livsmedel och måltidstjänster. Välkommen till ett öppet intressentmöte där vi informerar om det kommande arbetet under året.

Vi vill också erbjuda intressenter att delta i de referensgrupper som bidrar till arbetet med hållbarhetskriterierna.

Intresset för mötet är stort och vi kan inte ta emot fler anmälningar. Men det går bra att ställa sig på väntelista.

Ja, jag vill stå på väntelista.

Får du förhinder, avanmäl dig så kan någon annan ta din plats.

Målgrupp

Inbjudna är representanter från upphandlande organisationer (enhetschefer, beställare, upphandlare, måltidsansvarig, tekniska experter, controller, miljösamordnare), leverantörer och återförsäljare (produktutvecklare, anbudslämnare, hållbarhetsexperter, tekniska experter, producenter, förädlare), branschorganisationer, intresseorganisationer, märkningsorganisationer, myndigheter och forskningsinstitut.

Om du är intresserad av att delta i arbetet i referensgrupp men inte kan närvara på detta intressentmöte, vänligen kontakta livsmedel@uhmynd.se

Bakgrund och syfte

Syftet med mötet är att presentera planerad förvaltning av kriterierna för livsmedel och måltidstjänster under 2019 och gå igenom de förutsättningar som gäller vid utarbetande av hållbarhetskriterier.

De som deltar på mötet kommer att erbjudas möjlighet att medverka i de referensgrupper som bidrar till arbetet. Referensgrupperna är endast rådgivande i kriterieprocessen, Upphandlingsmyndigheten är produktägare av hållbarhetskrierierna.


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.