Räkna med sysselsättningskrav i offentlig upphandling!

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

07 nov kl: 13:00 - 16:30

Plats:

Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm

Datum för arrangemanget är passerat

Bli först med att se en ny beräkningsmodell för sysselsättningskrav – räkna på samhällsekonomisk vinst både före och efter upphandling.

 

Ger sysselsättningskrav i offentlig upphandling någon vinst? Skulle vi på en samhällsekonomisk nivå tjäna på att ställa kraven?

Välkommen på en eftermiddag om hur offentlig upphandling kan göra en samhällsinsats och möta utmaningar som en ojämlik arbetsmarknad, integrationsproblematik och bristande kompetensförsörjning.

Nu går det att få en indikation redan innan upphandling eller räkna på vinsten efter kontraktets slut. Upphandlingsmyndigheten presenterar en modell för beräkning av samhällsekonomiskt värde av sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

Konferensen är avslutningen för ESF-projektet ”Sysselsättning genom offentlig upphandling”, med det uttalade syftet att sprida kunskap om möjligheterna att använda offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg.

Registrering öppnar klockan 12.30.

Webbsändning

Kan du inte vara med på plats? Ingen fara, vi webbsänder konferensen och den går även att se i efterhand på vår YouTube-kanal och spellistan Slutkonferens ESF-projekt Sysselsättning genom upphandling eller direkt i fönstret nedan. Konferensen är uppdelad i 10 filmer.

Program

Moderator: Åsa Olsson

 • Upphandling som ett strategiskt verktyg för att öka sysselsättning.
  Medverkande: Lena Micko, civilminister.
 • En nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
  Medverkande: Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten. 
 • Sysselsättningskrav - ett arbetsmarknadsverktyg.
  Medverkande: Lars Lööw, generaldirektör ESF-rådet.
 • Lärdomar om sysselsättningskrav: utmaningar och framgångsfaktorer.
  Medverkande: Patrick Amofah, projektledare Upphandlingsmyndigheten.
 • Så här kan du räkna på effekterna av sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
  Medverkande: Andreas Pistol, senior konsult Ramboll.
 • Öka sysselsättningen med reserverad upphandling och inkludera socialt företagande i offentlig upphandling.
  Medverkande: Patrik Tengberg, strateg Stockholms stad, Emma Ryman, upphandlare SVT, Lotta Rizzo, konsultchef Left is Right, Anders Barnå, vd Unicus Sverige AB.
 • Öka jämställdheten med hjälp av offentlig upphandling.
  Medverkande: Charlotta Frenander, upphandlingsjurist Upphandlingsmyndigheten.
 • Sysselsättningskrav i praktiken och beslutsfattarens roll.
  Medverkande: Mari Jonsson, kommunalråd Borlänge, Anders Kuylser, tidigare upphandlingschef i Botkyrka, Magnus Nilvér, arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad. 
 • Så ökar andra EU-länder sysselsättningen genom sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
  Medverkande: Ville Grönberg, chef Finnish Institute for Health and Welfare, Veera Laurila, projektledare Finnish Institute for Health and Welfare, Maja Ohlsson, samordnare i Göteborgs stad.
 • Effekter av sysselsättningskrav - nästa steg.
  Medverkande: Niclas Lamberg, HR-direktör Trafikverket, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten.
 • Mingel

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med arrangemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter 

Anmälan


 
Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.