Risker och uppföljning i livsmedelskedjan

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus och Nationella Kansliet Hållbar Upphandling

Tid:

13 jun kl: 09:30 - 12:00

Plats:

World Trade Center, Stockholm

Arrrangemanget har varit

Som en del av Upphandlingsmyndighetens regeringsuppdrag inom livsmedel genomför vi ett fördjupningsspår av branschdialogen om uppföljning och verifiering med fokus på arbetsrätt och socialt ansvar i livsmedelskedjan.

Välkommen till en halvdag om Upphandlingsmyndighetens nya stöd inom arbetsrättsliga villkor och hållbara leveranskedjor för att diskutera på djupet vilka risker som finns och vilka konsekvenser det får för aktörer inom livsmedelskedjan.

Här får du också höra om olika typer av stöd för uppföljning och lyssna till leverantörer som berättar om hur de följer upp i sina komplexa underleverantörsled. Tillsammans diskuterar vi hur upphandlande myndigheter och enheter kan och bör följa upp socialt ansvarstagande på livsmedelsområdet och ger förslag på vägen framåt.

Läs mer
Branschdialog om livsmedel
Program 13 juni

Anmäl dig senast den 30 maj via formuläret nedan.

Varmt välkommen in i dialogen!


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.