Skapa sysselsättning genom offentlig upphandling - Så funkar det

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten och Luleå kommun

Tid:

07 feb kl: 08:30 - 12:00

Plats:

Kulturens hus, Luleå

Arrangemanget har passerat

Kom och lär dig mer om hur offentlig upphandling kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Det kan ske genom att offentlig verksamhet ställer krav i upphandlingen på att den vinnande leverantören under kontraktstiden ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 
Hur går det till i praktiken när upphandlingsfunktionen ska ställa sysselsättningskrav? Vad krävs av leverantören som vinner kontraktet? Och hur går matchningen mellan arbetssökande och leverantör till?

Seminariet riktar sig till både offentlig verksamhet och privata företag eller andra organisationer som är eller vill bli leverantörer till det offentliga. Även arbetsmarknadsfunktioner som till exempel arbetar med matchning är hjärtligt välkomna att delta.

Seminariet inleds av Lenita Ericson, Luleå kommunstyrelses vice ordförande, och avslutas med en gemensam lunch.

Övriga medverkande:

Patrik Amofah, Upphandlingsmyndigheten
Maja Ohlsson, Göteborgs stad
Emma Breheim, inköpschef Luleå kommun
Daniel Granlund, enhetschef för tjänster på inköpskontoret, Luleå kommun
Mattias Carlsson, Luleå kommuns arbetsförvaltning
Ulrika Sundqvist, Arbetsförmedlingen

Programmet varvas med workshopelement.

Se mer utförlig information i programmet.

Anmälan senast 29 januari. Antalet platser är begränsat.


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.