Social Innovation Summit

Arrangör:

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet

Tid:

13 - 14 nov kl: 08:30 - 15:00

Plats:

Moriska paviljongen & Nöjesteatern, Folkets Park, Malmö

Social Innovation Summit är Sveriges årliga mötesplats för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. 


Upphandlingsmyndigheten är i år partner till Social Innovation Summit. Vi kommer finnas på plats och aktivit delta i olika delar av arrangemanget, bland annat genom att hålla i rundabordssamtal på unconference delen. Du får gärna boka in möten med oss via summit-appen.

SISUMMIT18_VartMalmo.jpg

Årets tema är Making it big. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar på tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Lyssna på spännande föreläsare, möt innovativa och konkreta exempel på social innovation, engagera dig genom att delta i workshopar och rundabordssamtal, nätverka och inspirera i Summit Salongen. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. 

Mer information om Social Innovation Summit och hur du anmäler dig hittar du på deras webbplats. 


Kalendarium