Statligt stöd – när kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?

Arrangör:

Fakultetskurser

Tid:

09 okt kl: 09:00 - 16:30

Plats:

Funckens gränd 1, Stockholm

Annika Gullans Wiklund, statsstödspecialist på Upphandlingsmyndigheten är en av kursledarna i en kurs om statsstöd som Fakultetkurser arrangerar den 9 oktober i Stockholm. Målgruppen för kursen är kommuner, advokater med flera.

Annika kommer att berätta om regelverket och om Upphandlingsmyndighetens nya uppdrag - att ge vägledning i statsstödsfrågor. 

Information och anmälan till kursen Statsstöd


Kalendarium