Statsstödsregler, konkurrensregler och upphandlingsregler

Arrangör:

Upphandlingsdialog Dalarna

Tid:

17 okt kl: 09:00 - 15:00

Plats:

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38, Falun

Konkurrens- och upphandlingsregler, EU-rättsliga bestämmelser, kan få stor påverkan både lokalt och regionalt. Samtidigt präglas inte alltid EU-rätten av ett lokalt eller regionalt perspektiv.

Regelverket kring konkurrens och upphandling kan emellanåt uppfattas som en svårforcerad bromskloss. Statliga myndigheters arbete med detta får inte samma genomslag över hela landet. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket vill dela med sig av ett bredare perspektiv på utmaningarna med EU-rättsliga bestämmelser över hela landet. Detta seminarium är ett led i det arbetet. Målet är att det ska kunna hållas i fler delar av Sverige och på det sättet både bidra till ökad förståelse kring EU-rättsliga regelverk och de utmaningar och möjligheter som dessa regler innebär lokalt och regionalt. Vi ger er även tillfälle att ställa frågor under dagen!

Magnus Lindbäck, statsstödsexpert Upphandlingsmyndigheten redogör vad statsstödsreglerna innebär för kommuner och regioner och hur man kan lämna statsstöd. 

Lena Formark, jurist Upphandlingsmyndigheten berättar om myndighetens uppdrag att ge stöd och vägledning till upphandlare och leverantörer.

Information och anmälan senast 10 oktober till "Statsstödsregler, konkurrensregler och upphandlingsregler, tre regelverk att känna till"


Kalendarium