Upphandling och giftfri vardag - Luleå

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt RUS

Tid:

21 mar kl: 09:30 - 15:00

Plats:

Luleå

Välkommen till en dag med tema upphandling och giftfri vardag den 21 mars i Luleå! Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

Under seminariedagen presenterar Kemikalieinspektionen hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp.


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.