Upphandling och giftfri vardag - Umeå

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen i Västerbottens län och RUS

Tid:

22 mar kl: 09:30 - 15:00

Plats:

Umeå

Välkommen till en dag med tema upphandling och giftfri vardag den 22 mars i Umeå! Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

Under seminariedagen presenterar Kemikalieinspektionen hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp.