Upphandling och giftfri vardag

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten, KemI, Länsstyrelserna

Tid:

27 apr kl: 09:00 - 17:00

Plats:

Gävle

Arrangemanget har varit

Välkommen till en dag tema upphandling och giftfri vardag. Den 27 april i Gävle! Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.
Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen arrangerar i samarbete med Länsstyrelserna gemensamt denna utbildningsdag.

Kemikalieinspektionen presenterar hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp. 

Här kan du läsa mer om arrangemanget

 


Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.