Upphandlingsforum 2019

Arrangör:

Insight Events

Tid:

11 - 13 nov kl: 13:00 - 17:00

Plats:

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.

Arrangemanget har varit.

Upphandlingsmyndigheten kommer att medverka under flera pass på konferensen Upphandlingsforum:

  • 11 november leder Ann-Sofie Lillberg, chef för Affärsenheten, ett pass med råd och stöd om säkerhetsskyddade upphandlingar.
  • 12 november medverkar upphandlingsjuristerna Henrik Grönberg och Sara Kinnander i ett pass om EU-domstolens dom i mål C-216/17 (Coopservice) och dess påverkan på svenska ramavtal.
  • 13 november talar Ann-Sofie Lillberg, chef för Affärsenheten, om offentliga inköp i en föränderlig värld. 

Upphandlingsforums webbplats


Kalender.jpg

Upphandlingsmyndigheten arrangerar egna seminarier och deltar också i många evenemang som andra arrangerar.