Workshop om användning av märkningar i offentlig upphandling

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

25 sep kl: 09:00 - 12:00

Plats:

Svetsarvägen 10, Solna

Stöd för att använda märkningar

Vi utvecklar nu vårt stöd för att underlätta användningen av märkning i upphandling och behöver dina kunskaper. Den 25 september bjuder vi därför in märkningsorganisationerna till en workshop där du får vara med och påverka vårt framtida stöd för hållbara upphandlingar.

Ny metodik för bedömning av märkningar

Idag finns det större möjligheter än tidigare att använda olika märkningar som verktyg för att upphandla hållbart. Vi har tagit fram en metodik för hur man kan bedöma om en märkning uppfyller de sex förutsättningar som finns i upphandlingslagarna.

På workshopen presenterar vi metodiken och diskuterar vilka möjligheter eller svårigheter som finns och vad metodiken kan innebära för märkningsorganisationerna.

Om workshopen

Syftet med workshopen är att:

  • presentera den metodik som har tagits fram.
  • få in synpunkter på hur metodiken kan användas av märkningsorganisationer som stöd för att bedöma eller självskatta egna märkningar.
  • få in synpunkter på hur metodiken kan användas för att utveckla ett bra och relevant stöd för upphandlande organisationer.
  • ta del av erfarenheter och exempel på hur organisationerna har gjort bedömningar av sina respektive märkningar.

Sista anmälningsdag är den 10 september.

Kaffe och smörgås serveras från 08.30.

Deltagarantalet är begränsat till 22 personer. Vid behov kan vi behöva begränsa antalet deltagare till max två personer från en och samma organisation.

Välkomna!

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med arrangemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter 


 
 
 
 
 
 
 
  
Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.