Workshop om användning av märkningar i offentlig upphandling

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten

Tid:

08 nov kl: 09:00 - 12:00

Plats:

Svetsarvägen 10, Solna

Arrangemanget har varit

Verktyg för hållbar upphandling

Idag finns det stora möjligheter att använda olika märkningar som verktyg för att upphandla hållbart. Vi utvecklar nu vårt stöd för att underlätta användningen av märkning.

Vi har mött miljömärkningsorganisationerna och tagit del av deras erfarenheter och insikter. Nu vill vi utvidga med kunskaper och erfarenheter från er som upphandlar för att ta fram ett målgruppsanpassat stöd.

Ny metod för bedömning av märkningar

Vi har tagit fram en metod för hur man kan bedöma om en märkning uppfyller de sex förutsättningar som finns i upphandlingslagarna. På workshopen presenterar vi metoden och diskuterar vilka möjligheter eller svårigheter som finns och vad metoden kan innebära för dig som upphandlar.

Om workshopen

Syftet med workshopen är att:

  • presentera den metod som har tagits fram.
  • få in synpunkter på hur metoden kan användas av upphandlande organisationer som stöd vid upphandling.
  • få in synpunkter på hur vi kan utveckla ett bra och relevant stöd för upphandlande organisationer

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Kaffe och smörgås serveras från 08.30.

Deltagarantalet är begränsat till 22 personer. Vid behov kan vi behöva begränsa antalet deltagare till max två personer från en och samma organisation.

Det är möjligt att lyssna på den inledande presentationen via Skype. För att delta i workshopen måste man vara på plats.

Välkomna!

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med arrangemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter 


Eventuella allergier:
Jag vill lyssna på den inledande presentationen på Skype
Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.