Start

Säkerställande av underentreprenörer med fler

    Nivå: Basnivå

Under- och sidoentreprenörer måste informeras vilket ansvar de har för att beställarens miljökrav på byggnaden och byggarbetet ska kunna förverkligas. Genom att se till att under- och sidoentreprenörers ansvar slås fast i avtalen mellan entreprenören och under- och sidoentreprenörerna och andra leverantörer minskar risken för att miljökraven förblir en informationspunkt och istället förverkligas.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
4336
Grupp:
Upphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Engelska:
Finns inte på engelska
Jämför kriterier