Start

Säkerställande av underentreprenörer med fler

Nivå: Basnivå

Under- och sidoentreprenörer måste informeras vilket ansvar de har för att beställarens miljökrav på byggnaden och byggarbetet ska kunna förverkligas. Genom att se till att under- och sidoentreprenörers ansvar slås fast i avtalen mellan entreprenören och under- och sidoentreprenörerna och andra leverantörer minskar risken för att miljökraven förblir en informationspunkt och istället förverkligas.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10930:1
Grupp:
Upphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Engelska:
Finns inte på engelska