Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Arkitekt- och teknikkonsulttjänster

Arkitekt- och teknikkonsulttjänster inom byggbranschen innefattar för det mesta beskrivningar, ritningar och tekniska lösningar i utredningar som arkitekter och ingenjörer tagit fram. Arkitekter och teknikkonsulter upphandlas ofta för att presentera idéer och lösningar som inkluderar att den fysiska slutprodukten inte bara ska vara funktionsduglig utan också beständig och estetiskt tilltalande. Den övergripande målsättningen är vanligtvis att uppnå detta med bästa möjliga ekonomi - och miljökonsekvenser - över byggnadens eller anläggningens hela livslängd.

Kriteriegrupp

    Datatable
    KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information