Start

Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå och Spjutspetsnivå

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11220
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska