Start

Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11220
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska